Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
SP ZOZ LEŚNA USTROŃ w Tucznie
ul. Staszica 5
78-640 Tuczno


tel (067) 25 93 004 lub 25 93 130
fax (067) 25 93 004 wew. 14
e-mail: szpitaltuczno@poczta.onet.pl

Oddział opiekuńczo - leczniczy
w sprawie przyjęcia (067) 25 93 004 wew. 20
I piętro dyżurka pielęgniarek (067) 25 93 004 wew. 23
II piętro dyżurka pielęgniarek (067) 25 93 004 wew. 22

Rehabilitacja (067) 25 93 004 wew. 18